Naar beginpaginaNaar beginpagina

coaching is het inrichten van
een zelfgekozen en ervaringsgericht leerproces

Zelfgekozen wil in mijn beleving zeggen dat jij als gecoachte (zelf) de keuze maakt om te leren en te groeien en op jouw manier inzicht verwerft dat aansluit op je behoefte.

Ervaringsgericht betekent voor mij dat praktijksituaties het leermateriaal leveren van waaruit jij bewustzijn creëert, keuzemogelijkheden gaat zien en eigen verantwoordelijkheid neemt voor keuzes die je maakt.

een coach coacht om zichzelf overbodig te maken

Voor mij betekent dit: ondersteuning bieden zodat er geen steun meer nodig is. En, hiermee samenhangend, zou jij afhankelijk willen zijn van wie dan ook?